søndag 30. juni 2013

probing devils

the angelic maiden had diabolic admirers.
They always suggested she meet them outside the boundaries of her celestial home.....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar